Hợp đồng EPC trạm biến áp 110kV Yên Định - HẢI ĐĂNG ELECTRIC

Hợp đồng EPC trạm biến áp 110kV Yên Định

Ngày 12/08/2017,  Công ty TNHH Xây lắp điện Hải Đăng phối hợp với  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng với các đơn vị thành viên đóng điện thành công Công trình “Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Định”.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đổng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý và PCC1 là nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế.

Công trình được khởi công xây dựng trên xã định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 18/01/2017 với quy mô như sau:

– Xây dựng 01 TBA 110kV với 02 MBA 40MVA-110/35/10(22)kV

– Kéo 0,2km đường dây 110kV mạch kép, 1,35km đường dây 35kV và 1,7km đường dây 10kV kết nối với lưới điện 35kV hiện có của huyện Yên Định để cấp điện cho nhà máy giầy Alena và các khu vực huyện Yên Định qua TBA 110kV Yên Định.

Quang cảnh TBA 110KYên định vào ngày đóng điện

Đánh giá đây là dự án quan trọng, cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Thanh Hóa và các tỉnh lân cận nên ngay những ngày đầu thi công dự án, PCC1 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để tổ chức các biện pháp thi công, cũng như đề ra các biện pháp thi công tối ưu nhất, nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Việc kịp thời đóng điện công trình “Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên định”  và đưa các lộ xuất tuyến vào vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và tin cậy cho khu vực huyện Yên Định, cấp điện phục vụ cho sản xuất của các khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và Nhà máy giầy Alena, phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

Công trình cũng đảm bảo mục tiêu giảm bán kính cấp điện lưới trung áp 35-22-10kV, xóa bỏ trạm trung gian 35/10kV Quán Lào, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất trên đường dây và nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện của PC Thanh Hóa, tạo liên kết, hỗ trợ về cung cấp điện giữa các khu vực lân cận như Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy.

Để lại bình luận

Scroll
0916612379